Photo1 Photo2 Photo3 Photo4 Photo5

Λίγα λόγια...

 

Η Φαρμακαποθήκη Βάϊος Τσίτσας Α.Ε. καλύπτει πολλαπλά σημεία εξυπηρέτησης φαρμακείων στην Αττική με ιδιόκτητο στόλο αυτοκινήτων. Επίσης στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα σε συνεργασία με εταιρίες μεταφορών και courier.

Η Φαρμακαποθήκη Βάϊος Τσίτσας δραστηριοποιείται στον χώρο της διανομής φαρμάκων από το 1984 ανελλιπώς μέχρι σήμερα. Από το 1984 έως το 2010 με την μορφή Βάϊος Τσίτσας Ο.Ε. και από το 2010 σαν ανώνυμη εταιρία.

 

 Διαθέτει επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, για την φιλική, έγκυρη και σωστή εξυπηρέτηση των πελατών της.

Φροντίζει για την έγκαιρη και συχνή καθημερινή παράδοση παραγγελιών όπως και για προνομιακούς όρους συνεργασίας με τα φαρμακεία – συνεργάτες.