Photo1 Photo2 Photo3 Photo4 Photo5

Ο σκοπός μας...

 

  • Σκοπός της Φαρμακαποθήκης Βάϊος Τσίτσας ΑΕ είναι η κατά δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των αναγκών του φαρμακείου.
  • Να μεριμνεί για την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της και τον εκσυγχρονισμό του μηχανογραφικού της εξοπλισμού, για την σωστή και απροβλημάτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της.
  • Να φροντίζει για την έγκαιρη και συχνή καθημερινή παράδοση παραγγελιών.
  • Να προσφέρει προνομιακούς όρους συνεργασίας με τα φαρμακεία – συνεργάτες.